คอร์ส ภาษาภาพลักษณ์

“Become A Master Communicator”

Thoughts Lead to Actions, Actions Lead to Results

YOU NEED A COACH
I AM YOUR COACH
I AM YOUR LIFE COACH

I-School เป็นการเรียนผ่านทาง Facebook
*หลังการชำรำเงินแล้วกรุณาแจ้ง เลขออเดอร์กับทีมงาน เพื่อที่ทางทีมงานจะเพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มเรียน
ที่ Line@ (ไลน์แอด) ID @ i-SCHOOL 


 Online 9,990 บาท ราคาสำหรับนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น


 VIP Online 19,990 บาท


 Super VIP 49,990 บาท

ได้รับการสอนจาก ดร.พอลลีน โดยตรง


• Self Image Mirror Reflection
• The Universal Micro Expression
• Mirror Neuron System
• The World’s Biggest Eyes Contact Experiment
• The International Handshakes Styles
• The Magic of Smiles
• International Handshakes
• The Magnetic Palm Power
• Arm Signals
• Arm & Thumb Gestures
• Evaluation Lying Gestures
• Territories Zone and Personal Space
• The Purpose of the Leg
• Daily Gestures
• The Love Languages